Till Kunder och Transportörer i Ekenäs Bud AB,

Nyheter gällande hantering av personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) börjar gälla inom EU 25 maj, GDPR ersätter svenska personuppgiftslagen (PuL).

Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt att du känner dig trygg i hur vi på Ekenäs Bud hanterar dina och din personals personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information vi sparar om dig, ditt företag samt din personal hos oss.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person och/eller företag, tex. namn, personnummer, organisationsnummer, bank/postgironummer, bils registreringsnummer etc.

Vi ser till att era personuppgifter är skyddade hos oss, vår behandling av era uppgifter följer gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Var samlas uppgifterna in?

Vid tecknande av kundavtal eller som inhyrd transportör åt Ekenäs Bud lämnar ni en rad uppgifter om er som person och/eller företag samt personal, exempel på detta kan vara personnummer, telefonnummer, adress, mailadress, bank/postgironummer, organisationsnummer, registreringsbevis etc.

Ekenäs Bud hämtar in uppgifter om F-skatt och kreditvärdighet av extern part.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Ekenäs Bud behandlar dina uppgifter för att hantera de uppdrag vi utför samt betalningar för dessa.

Ekenäs Bud måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter så som bokförings- och redovisningskrav etc.

Mottagare som information delas med

I förekommande fall kan vi komma att dela med oss av information till kunder, myndigheter, etc. för att uppfylla våra åtaganden.

Varför Ekenäs Bud hanterar personuppgifter

För att kunna uppfylla våra åtaganden behöver vi följa de lagar och avtal som gäller inom området. Vi  behandlar era personuppgifter för att kunna utföra våra åtaganden.

 

Hur länge kommer informationen att sparas?

Personuppgifterna kommer att behandlas så länge det finns ett kund/leverantörsavtal och därefter sparas i ytterligare sju år, för inhyrda transportörer gäller sju år efter senast utförda uppdrag.

Har jag rätt att begära ut mina uppgifter?

Ja, du kan få tillgång till de uppgifter vi har registrerade på dig eller ditt företag genom att begära ut dessa från Ekenäs Bud

Du har också rätt att begära att en felaktig eller ofullständig uppgift rättas eller kompletteras.

 

 

Har jag rätt att radera mina uppgifter?

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, om det t.ex. inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna. Vissa undantag finns när det gäller att t.ex. kunna fullfölja ett avtal eller om det finns lagkrav på att personuppgifter skall lagras kan vi inte radera dem.

Personuppgift biträde åt Sävsjö Transport

Som transportör åt Sävsjö Transport hanterar ni även personuppgifter i form av kundnamn, adresser, kontaktpersoner, telefonnummer etc. åt Sävsjö Transport. Detta innebär att ni agerar som Personuppgiftsbiträde åt oss och måste skriva ett Personuppgiftsbiträdesavtal, detta kommer skickas till er inom kort.

Har du frågor så kontakta oss

Ekenäs Bud AB

0383-30303

Slättemo 2

574 91 Vetlanda